English  |  正體中文  |  简体中文  |  2315326  
???header.visitor??? :  12997196    ???header.onlineuser??? :  232
???header.sponsordeclaration???
 
电子游戏官网下载-臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)

电子游戏官网下载

???ui.leftmenu.abouttair???

???ui.leftmenu.bartitle???

???index.news???

???ui.leftmenu.copyrighttitle???

???ui.leftmenu.link???

???jsp.browse.items-by-title.jump??? [ ???jsp.browse.general.jump2chinese??? ] [ ???jsp.browse.general.jump2numbers??? ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
???jsp.browse.items-by-title.enter???   

Showing items 370326-370350 of 1983099  (79324 Page(s) Totally)
<< < 14809 14810 14811 14812 14813 14814 14815 14816 14817 14818 > >>
View [10|25|50电子游戏官网下载] records per page

Institution Date Title Author
國立高雄第一科技大學 2004-08-01 李鴻欣; Hung-Hsin Lee
國立高雄第一科技大學 2005-07-01 簡丞宏; Cheng-hong Jian
國立高雄應用科技大學 2010 黃庭真; Huang, Ting-Chen
國立虎尾科技大學 2010 沈和諭
國立臺灣大學 1993 Wu, C. L.; Chen, W. C.; Huang, J. H.; Ouhyoung, Ming
南開科技大學 2016 鄧宇智
國立交通大學 2015-11-23T00:28:44Z 王鈞鋒
東海大學 1996 劉美淑; Liu, Mei-Sue
國立交通大學 2014-12-12T02:14:09Z 吳國炎; Gwo-Yan Wu; 莊重; Jong Juang
中國醫藥大學 2011-03-15 沈戊忠
中國醫藥大學 2011-03-01 沈戊忠
東吳大學 2004 施奕成
國立高雄餐旅大學 2011 王清梅
南開科技大學 2016 曾聰益
中原大學 2009-02-05 張智雄; Chih-hsiung Chang
國立交通大學 2014-12-12T01:34:05Z 呂東霖; Lu, Tung-Lin; 陳登吉; Chen, Deng-Jyi
國立臺灣體育運動大學 2006-06-24 馬鈺龍;李亦伸
南亞技術學院 2002/05/18 葉秀蓉;趙豫州;Chao, Yu-Chou
中山醫學大學 1995 翁秀如; Ueng, Shiow-Ru
國立交通大學 2014-12-12T02:08:59Z 林昌廷; Chang-Ting Lin; 林登松; Deng-Sung Lin
國家衛生研究院 2006-06 Chang, SR;Chao, YMY;Kenney, NJ
中國文化大學 2013-04 黃俊豪; 胡汐鴻; 廖文瑄; 黃仲維; 林毓汶; 程致榮; 葉侖; 李亦君指導; 謝翠如指導; 吳嘉寶指導; 張文華指導
國立臺灣大學 1992 張小虹; Chang, Hsiao-Hung
國立高雄師範大學 1999 鄭彩鳳; Tsai-Feng Cheng
國立交通大學 2014-12-11T09:38:53Z 王宗瑜

Showing items 370326-370350 of 1983099  (79324 Page(s) Totally)
<< < 14809 14810 14811 14812 14813 14814 14815 14816 14817 14818 > >>
View [10|25|50] records per page